Η JavaScript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Καλώς Ήρθατε Στην Βοήθεια του Διαδικτυακού Πειράματος Audemo.

Γενικές πληροφορίες
Θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει λάθος ή σωστή απάντηση. Σκοπός του πειράματος είναι η καταγραφή των προσωπικών απαντήσεων κάθε συμμετέχοντα.

Εξοπλισμός
Για την διεξαγωγή χρειάζετε μόνο ένα ζευγάρι ακουστικά. Η ρύθμισή τους θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην σελίδα του πειράματος μετά την σελίδα εισόδου.

Διεξαγωγή πειράματος
Το πείραμα αποτελείται από την ακρόαση ήχων και την επιλογή εικόνων μετά από κάθε ακρόαση. Η διαδικασία είναι σειριακή και συνιστάται η διεξαγωγή της χωρίς διακοπή. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η διακοπή του πειράματος, τότε μπορεί κανείς να συνεχίσει από το σημείο που είχε μείνει.

Για κάθε χρήστη έχει δημιουργηθεί αυτόματα μία λίστα με ήχους. Κάθε ήχος αναπαράγεται μία φορά κατά την διεξαγωγή του πειράματος. Μετά από την ακρόαση κάθε ήχου, θα πρέπει να δοθεί η απάντηση επιλέγοντας δύο εικόνες.

Οι εικόνες που παρουσιάζονται προς επιλογή αποτελεούνται από δύο σειρές. Απεικονίζουν την διάθεση που έχει ο ακροατής και θα πρέπει να επιλεγεί μόνο μία από κάθε σειρά. Η επιλογή θα πρέπει να είναι αυθόρμητη και να ανταποκρίνεται στην διάθεση που δημιουργείται μετά την ακρόαση κάθε ήχου. Σε περίπτωση που η διάθεση ανταποκρίνεται σε μία ενδιάμεση κατάσταση από δύο εικόνες, τότε μπορεί να επιλεγεί η ενδιάμεση κατάσταση με το "κουμπί" που υπάρχει ενδιάμεσα σε δύο εικόνες.

Βίντεο Επίδειξης
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο με τη διεξαγωγή του πειράματος.Δείτε επίσης τις οδηγίες στη βοήθεια του πειράματοςΚαλώς ήλθατε στην ερευνητική πλατφόρμα Web Based Audio Emotion Experiment (AudEmo). Εδώ μπορείτε να βρείτε μια σειρά από πειράματα στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού σχετικά με το επιστημονικό αντικείμενο του Ήχου και των Συναισθημάτων. Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής υπό την επίβλεψη του Δρ Ανδρέα Φλώρου.

Πολλές ευχαριστίες στον Δρ Ανδρέα Γιαννακουλόπουλο για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής.

Κωνσταντίνος Δρόσος

Το πείραμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία (Απρίλιος 2013)
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!